Chroom

Chroom is belangrijk voor het koolhydraat-, eiwit- en vetmetabolisme. Chroom maakt deel uit van de glucosetolerantiefactor (GTF) en verhoogt de glucosetolerantie door ondersteuning van de insulinewerking. Daarnaast verbetert chroom de ratio tussen LDL- en HDL-cholesterol in het bloed. Voldoende chroom kan van belang zijn om de vetopslag in het lichaam onder controle te houden. Voeding rijk aan enkelvoudige suikers verhoogt de uitscheiding van chroom.

Bronnen
Groenten, fruit, zuivel, vlees

Tekenen van een mogelijk tekort

Verminderde glucosetolerantie (hyperglycemie, hypoglycemie), verhoogde cholesterol- en triglyceridenspiegel, toename vetmassa (en afname vetvrije massa), gewichtsverlies (bij ernstig tekort), groeiachterstand, perifere neuropathie, atypische depressie. Een chroomtekort verhoogt de kans op diabetes type 2, zwangerschapsdiabetes en hart- en vaatziekten.

Indicaties

lage chroominname / chroomtekort
(preventie) overgewicht (mede door afname eetlust)
metabool syndroom
diabetes type 1 en 2
zwangerschapsdiabetes
diabetes veroorzaakt door corticosteroïden
hyperlipidemie
leeftijdsgerelateerde daling chroomstatus
leeftijdsgerelateerde cognitieve achteruitgang, vroege stadium dementie
atypische depressie (met name bij sterke hunkering naar suiker, gewichtstoename, lethargie)
polycysteus ovarium syndroom (PCOS)
ziekte van Turner (ter verbetering glucose- en vetstofwisseling)
preventie osteoporose
preventie hart- en vaatziekten
stress (toename renale chroomuitscheiding)
Contra-indicaties

Overgevoeligheid/allergie voor chroom
Verminderde nier- of leverfunctie
Gebruiksadviezen

Onderhoudsdosering: 200 mcg per dag
Algemene therapeutische dosering: 400-800 mcg per dag
Diabetes, metabool syndroom: 400-1000 mcg per dag
De Nederlandse Gezondheidsraad doet geen aanbevelingen voor chroom. In de Verenigde Staten heeft de Food and Nutrition Board wel aanbevelingen gedaan voor chroom (zie tabel). Chroomsuppletie is zeer veilig, zeker als een bovengrens van 1000 mcg per dag (volwassenen) wordt aangehouden.

Adequate inname chroom (mcg/dag)

Interactie

Chroom kan de bloedglucosespiegel verlagen; diabetici dienen hiermee rekening te houden.
Neem chroom en levothyroxine niet gelijktijdig in; chroom kan de opname van levothyroxine verlagen.
NSAID’s (waaronder ibuprofen, indomethacine, naproxen, prixicam, aspirine) kunnen de chroomopname verhogen en de chroomuitscheiding verlagen. Wees terughoudend met chroomsuppletie.
Antacida, corticosteroïden, H2-receptorblokkers en protonpompremmers kunnen de chroomstatus verlagen. Verhoging van de chroominname kan gewenst zijn.
Chroom kan het (gunstige) HDL-cholesterol verhogen bij mensen die bètablokkers slikken. Bètablokkers kunnen een sterkere werking hebben in combinatie met chroom of kunnen de chroomabsorptie bevorderen. Wees voorzichtig met chroomsuppletie.
Chroom en vitamine B3 versterken elkaars werking in het verbeteren van de glucosestofwisseling en bloedglucosespiegel; dit geldt eveneens voor chroom en biotine.
Chroom kan de botresorptie remmen; dit effect wordt vermoedelijk versterkt door calcium.
Een hoge suikerinname bevordert de chroomuitscheiding.
Veiligheid

Chroom is veilig in de aangegeven doseringen. Het gebruik van chroom kan gepaard gaan met milde maagdarmbezwaren.