Co-Enzym Q10
Co-enzym Q10 is een stof die het lichaam zelf maakt, vooral ten behoeve van de energieproductie in mitochondriën (celorganellen die verantwoordelijk zijn voor de energieproductie) en vanwege zijn antioxidantwerking. Het lichaam wordt zowel door eigen productie als door inname via de voeding voorzien van co-enzym Q10.

Onder bepaalde omstandigheden (herstel na ziekte, overgewicht, stress situaties, medicijngebruik, onvolwaardige voeding) kan de lichaamseigen synthese van co-enzym Q10 onvoldoende zijn om de bestaande behoefte te dekken. Vandaar dat co-enzym Q10 als een (semi-)essentiële voedingsstof wordt beschouwd. Vooral organen en systemen met een hoge energiebehoefte zoals hart, alvleesklier, nieren, immuunsysteem, zenuwstelsel en spieren verbruiken veel co-enzym Q10.

Q10 (ook wel ubiquinon) wordt na orale inname grotendeels omgezet in ubiquinol, de voor het lichaam zeer belangrijke gereduceerde antioxidatieve vorm van Q10. Naarmate we ouder worden neemt het vermogen van ons lichaam om co-enzym Q10 te produceren af. Bovendien zijn we op oudere leeftijd minder goed in staat om ubiquinon om te zetten in ubiquinol. Dit conversie-proces is niet nodig bij gebruik van ubiquinol (zie aldaar).

Bronnen

Vlees (vooral orgaanvlees), gevogelte, vis, noten, donkergroene groenten zoals broccoli en spinazie.

Kwaliteitsaspecten

De firma Kaneka is de grootste producent van co-enzym Q10 ter wereld. Kaneka Q10 wordt al 25 jaar over de hele wereld gebruikt, ook in wetenschappelijke studies. Kaneka levert de hoogste kwaliteit co-enzym Q10, geproduceerd volgens gepatenteerde fabricagetechnologieën. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de unieke gist-fermentatie methode, die een co-enzym Q10 oplevert die identiek is aan de Q10 in het menselijk lichaam. Het coenzym Q10 is 100% natuurlijk (all-trans) en is volkomen vrij van de synthetische cis-isomeer die wel in synthetische co-enzym Q10 wordt aangetroffen. Deze co-enzym Q10 bevat geen onzuiverheden (die regelmatig in andere CoQ10 producten worden gevonden), is GMO- en BSE-vrij, heeft als enige co-enzym Q10- product ter wereld de Amerikaanse GRAS-status (Generally Recognised As Safe), is vrij van gluten, suiker, lactose en gist en is geproduceerd volgens strenge veiligheidsprocedures en GMO-standaards. Deze specificaties zijn strikter dan EP (Europese Pharmacopoeia) monografie voor co-enzym Q10.

 

Indicaties

 • veroudering
 • hart- en vaataandoeningen: hoge bloeddruk, congestief hartfalen, angina pectoris, hartinfarct, cardiomyopathie, hartoperatie, atherosclerose, hartritmestoornissen, dyslipidemie*
 • neurodegeneratieve ziekten: de ziekte van Alzheimer, ziekte van Parkinson, Friedreich's ataxie, amyotrofische lateraalsclerose (ALS)
 • diabetes mellitus (vooral voor preventie en behandeling van micro- en macrovasculaire complicaties)
 • overgewicht, metabool syndroom
 • spierdystrofie
 • chronische vermoeidheid(ssyndroom)
 • fibromyalgie
 • periodontitis
 • ziekte van Lyme
 • HIV/AIDS (ondersteuning weerstand)
 • sport (verhoging inspanningstolerantie, beter herstel na inspanning, remming bloedafbraak)
 • pre-eclampsie
 • leeftijdsgerelateerde maculadegeneratie
 • (preventie) verminderde vruchtbaarheid (mannen en vrouwen)
 • migraine
 • tinnitus (en lage co-enzym Q10-status)
 • vertigo
 • astma (bronchiale), COPD
 • psoriasis
 • preventie myopathie door gebruik van statines
 • syndroom van Down
 • autisme
 • kanker (waaronder borstkanker, prostaatkanker, melanoom)
 • mitochondriale ziekten
 • cystische fibrose
 • ulceratieve colitis
 • reumatoïde artritis
 • verminderde nierfunctie, chronisch nierfalen, na niertransplantatie, preventie nierschade bij niersteenvergruizing
 • niet-alcoholische leververvetting
 
* Co-enzym Q10 suppletie kan bijdragen aan verhoging van de HDL-cholesterolspiegel, verlaging van de totaal- en LDL-cholesterolspiegel, verlaging van de triglyceriden- en Lp(a)-spiegel.

Contra-indicaties

 • Ernstige leverfunctiestoornissen

Gebruiksadviezen

 • Algemene preventieve dosering: 30-100 mg/dag
 • Algemene therapeutische dosering: 100-300 mg/dag
 • Maximale dagdosering volwassenen: 3000 mg/dag
 • Algemene adviesdosering bij kinderen: 1-10 mg/kg/dag
 • Hartoperatie: 150-300 mg/dag gedurende 2 weken voorafgaande aan de operatie, 600 mg verdeeld over de 24 uur voorafgaande aan de operatie
 • Cardiomyopathie: 100-600 mg/dag
 • Hartfalen: 100-600 mg/dag of 2 mg/kg/dag
 • Hoge bloeddruk: 100-350 mg/dag
 • Neurodegeneratieve ziekten: 300-2400 mg/dag
 • Verminderde vruchtbaarheid bij mannen: 200 mg/dag
 • Migraine (preventie): 100-300 mg/dag (kinderen 1-3 mg/kg/dag)
 • (preventie) Pre-eclampsie: 2 x 100 mg/dag vanaf de 20e week van de zwangerschap
 • Bij gebruik statines: 200-400 mg/dag
 • Kinderen met het syndroom van Down: 10 mg/kg/dag

**Doseringen boven 100 mg/dag bij voorkeur verdeeld over de dag innemen.

N.B. Bij onder meer neurodegeneratieve ziekten en mitochondriale ziekten heeft suppletie met ubiquinol de voorkeur boven 'gewone' co-enzym Q0 (ubiquinon).

Interactie

 • Co-enzym Q10 vermindert de cardiotoxiciteit van anthracyclines (waaronder doxorubicine).
 • Co-enzym Q10 kan de behoefte aan reguliere bloeddrukverlagende en bloedglucoseverlagende medicatie verminderen.
 • Co-enzym Q10 gaat myopathie door gebruik van statines (die de co-enzym Q10 status verlagen) tegen.
 • Co-enzym Q10 kan de effectiviteit van warfarine verlagen (in enkele gevallen beschreven).
 • Co-enzym Q10 kan de werking van cytostatica (waaronder tamoxifen) tegen borstkanker versterken.
 • Antipsychotica, bètablokkers, tricyclische antidepressiva, fenothiazines, clonidine, antipsychotica, diuretica, methyldopa, bifosfonaten en orale antidiabetica kunnen de co-enzym Q10-status verlagen. Extra inname van co-enzym Q10 kan dan gewenst zijn.
 • (Post)menopausale hormonale substitutietherapie (HST) en de anticonceptiepil kunnen de coenzym Q10-status verlagen.
 • Co-enzym Q10 kan helpen bij de controle van bronchiaal astma en de behoefte aan corticosteroïden verlagen.
 • Fenofibraat kan de co-enzym Q10 spiegel verhogen.
 • Co-enzym Q10 heeft vermoedelijk een synergetisch effect in combinatie met L-carnitine.
 • Co-enzym Q10, naast reguliere tripeltherapie, ondersteunt het herstel van slijmvliesontsteking in de maag door besmetting met Helicobacter pylori.

Veiligheid

 • Het gebruik van co-enzym Q10 in de voorgestelde doseringen is veilig. Co-enzym Q10 wordt goed verdragen; significante bijwerkingen treden niet op. In een enkel geval veroorzaakt co-enzym Q10 milde maagdarmklachten of huiduitslag; deze kunnen verminderen door de dosis (boven 100 mg/dag) verdeeld over de dag in te nemen.
 • Wees voorzichtig met co-enzym Q10 suppletie bij mensen met een leverziekte of galwegobstructie; een dosis co-enzym Q10 boven 300 mg/dag kan de aminotransferasespiegel verhogen.
 • Co-enzym Q10 kan de bloedsuikerspiegel bij diabetici verlagen; diabetici dienen met dit effect van co-enzym Q10 rekening te houden.
 • De veiligheid van co-enzym Q10-suppletie tijdens zwangerschap en lactatie is nog niet uitgebreid onderzocht. Evenwel is in onderzoek vastgesteld dat een goede co-enzym Q10-status de kans op pre-eclampsie en spontane abortus verlaagt. Ook wordt co-enzym Q10 in een review genoemd als mogelijke remedie tegen migraine tijdens de zwangerschap vanwege het ontbreken van ernstige bijwerkingen. Het volledig ontraden van co-enzym Q10 tijdens de zwangerschap en lactatie is waarschijnlijk niet nodig, maar wees terughoudend met hoge doseringen.