Ginkgo biloba

De Ginkgo biloba of Japanse notenboom, oorspronkelijk afkomstig uit Centraal China, is de oudste levende boomsoort op aarde (circa 300 miljoen jaar). Het (gestandaardiseerde) extract van de bladeren van Ginkgo biloba heeft diverse gezondheidsbevorderende effecten. Er is gebleken dat het extract het meest werkzaam is als dit gestandaardiseerd is op 24% flavonglycosiden en 6% terpeenlactonen.

In de traditionele Chinese geneeskunde wordt ginkgoblad al meer dan 5000 jaar gebruikt om de gezondheid te ondersteunen. Het versterkt onder meer de antioxidantverdediging, ondersteunt de (micro) circulatie in het hele lichaam, helpt hart en bloedvaten gezond te houden, is gunstig voor hersenfunctie en gemoedstoestand, ondersteunt de conditie van ogen en oren en beschermt gezonde cellen en weefsels. Ginkgo biloba verhoogt de geestelijke en lichamelijke vitaliteit en beschermt tegen verouderingsverschijnselen.

Indicaties

 • Algemene veroudering
 • Preventie cognitieve veroudering (neuroprotectie)
 • Cerebrovasculaire insufficiëntie
 • Neurodegeneratieve ziekten (dementie, multiple sclerose, ziekte van Parkinson)
 • Verbeteren denkvermogen (concentratie, alertheid, snelheid informatieverwerking)
 • Stress, neerslachtigheid
 • Angst (gegeneraliseerde angststoornis, aanpassingsstoornis met angst)
 • Schizofrenie
 • ADD/ADHD, dyslexie
 • Verbeteren (micro)circulatie
 • Hart- en vaatziekten (atherosclerose, kransvatziekte, angina pectoris, hartinfarct, hartfalen, ischemische beroerte, hypertensie, trombose, claudicatio intermittens, chronische veneuze insufficiëntie, ziekte van Raynaud)
 • Diabetes mellitus (remming (microvasculaire) complicaties)
 • Chronische ontstekingsziekten
 • Pijn (door ontsteking)
 • Astma bronchiale
 • Acute slechthorendheid (ISSHL: idiopathic sudden sensorineural hearing loss)
 • Middenoorontsteking (preventie gehoorverlies door labyrintitis)
 • Tinnitus (oorsuizen)
 • Duizeligheid
 • Oogaandoeningen (glaucoom, maculadegeneratie, netvliesloslating, cataract)
 • Ondersteunen leverdetoxificatie
 • Bescherming tegen (radioactieve, elektromagnetische) straling
 • Hoogteziekte
 • Premenstrueel syndroom
 • Vitiligo

Contra-indicaties

 • Gebruik van ginkgo-extract tijdens zwangerschap en lactatie wordt afgeraden.
 • Vanwege de bloedverdunnende werking is het aan te bevelen het gebruik van ginkgo-extract een week voorafgaande aan een operatie te staken.

Gebruiksadviezen

 • Algemene onderhoudsdosering: 120-240 mg/dag
 • Algemene therapeutische dosering: 120-600 mg/dag
 • Verbeteren denkvermogen: 180-360 mg/dag
 • Angst: 240-480 mg/dag
 • Slecht slapen en moeite met denken door depressie: 240 mg/dag
 • Schizofrenie: 120-360 mg/dag
 • ADD/ADHD, dyslexie (kinderen): 80 mg/dag (lichaamsgewicht tot 30 kilogram), 120 mg/dag (lichaamsgewicht vanaf 30 kilogram)
 • Acute slechthorendheid: 240 mg/dag
 • Bij chronische ontstekingsziekten is Ginkgo extract (vooral in combinatie met astaxanthine en vitamine C) mogelijk een goed alternatief voor NSAID’s.

De capsules bij voorkeur verspreid over de dag innemen bij een maaltijd. Bij chronische klachten Ginkgo extract ten minste 6 tot 8 weken innemen.

Interactie

 • Ginkgo-extract gaat mogelijk osteoporose, geïnduceerd door corticosteroïden, tegen, vergelijkbaar met de bifosfonaat alendroninezuur.
 • Ginkgo-extract beschermt de lever tegen beschadiging door acetaminofen.
 • Ginkgo-extract heeft een synergetische werking met MAO-remmers.
 • Ginkgo-extract vermindert de toxiciteit van cisplatine (nieren, zenuwweefsel, oren), cyclosporine (nier), doxorubicine (hart), adriamycine (nieren), anthracycline (hart), bleomycine (long).
 • Ginkgo-extract kan de werking van fluorouracil versterken.
 • Ginkgo-extract (120-480 mg/dag) gaat seksuele disfunctie door gebruik van antidepressiva (SSRI’s , MAO-remmers, tricyclische antidepressiva) tegen en heeft mogelijk aanvullende antidepressieve werking.
 • Ginkgo-extract versterkt de werking van papaverine bij erectiestoornissen.
 • Ginkgo-extract gaat toxiciteit tegen van aminoglycosides zoals gentamycine (oren, nieren).
 • Ginkgo-extract (360 mg/dag) versterkt de werking van haloperidol en gaat mogelijk tardieve dyskinesie door haloperidol tegen.
 • Ginkgo-extract remt het enzym CYP1B1, dat nodig is om salvestrolen te activeren. Combineer ginkgo-extract daarom niet met salvestrolen. Het is nog onduidelijk in hoeverre ginkgo-extract de activiteit van andere cytochroom P450-enzymen significant beïnvloedt.
 • Ginkgo-extract verlaagt mogelijk de effectiviteit van anticonvulsiva; vermijd hoge doses ginkgo-extract.
 • Ginkgo-extract heeft mogelijk een additieve bloedverdunnende werking naast plaatjesremmers (aspirine, ticlopidine, clopidogrel) en vitamine K-antagonisten (warfarine); wees voorzichtig bij combineren en monitor de INR-waarde zorgvuldig.  Het gevaar van bloedingen bij de combinatie van ginkgo-extract en bloedverdunners is waarschijnlijk minder groot dan wordt gevreesd.  In een dierstudie verlaagde ginkgo-extract zelfs de werking van warfarine, waarschijnlijk door de inductie van leverenzymen die warfarine afbreken.

Veiligheid

Subchronische en chronische toxiciteitsstudies laten zien dat ginkgo-extract zeer veilig is (de LD50, de lethale dosis voor 50% van de proefdieren was meer dan 9600 mg/kg). In 98% van de (humane) klinische studies is ginkgo-extract goed tot zeer goed verdragen. Bijwerkingen zijn mild, voorbijgaand en reversibel; in enkele gevallen treden maagdarmklachten, duizeligheid of hoofdpijn op. Er zijn geen aanwijzingen dat ginkgo-extract op zichzelf spontane bloedingen veroorzaakt.