Ubiquinol

Ubiquinol is de gereduceerde vorm van co-enzym Q10. Het lichaam wordt zowel door eigen productie als door inname via de voeding voorzien van co-enzym Q10. De vetoplosbare stof is onmisbaar voor de productie van energie (ATP) in celmitochondriën en fungeert als antioxidant in celmembranen en lipoproteïnen. Naarmate we ouder worden neemt het vermogen van ons lichaam om CoQ10 te produceren af. Bovendien zijn we op oudere leeftijd minder goed in staat om ubiquinon (de geoxideerde vorm van co-enzym Q10) om te zetten in ubiquinol.

In voedingssupplementen met co-enzym Q10 wordt doorgaans ubiquinon gebruikt. Geoxideerde Q10 wordt na orale inname grotendeels omgezet in ubiquinol, de voor het lichaam zeer belangrijke gereduceerde antioxidatieve vorm van Q10. Dit conversie-proces is niet nodig bij gebruik van een supplement met ubiquinol. Zowel bij dieren als bij mensen is uit onderzoek gebleken dat toediening van ubiquinol, in vergelijking met een gelijke hoeveelheid ubiquinon, in hogere Q10-waarden in het bloedplasma resulteert. Onderzoek wijst er verder op dat de verschillen bij ouderen duidelijker zijn dan bij jonge mensen.

Bronnen

Vlees (vooral orgaanvlees), gevogelte, vis, noten, donkergroene groenten zoals broccoli en spinazie.

Kwaliteitsaspecten

Tot voor kort kon ubiquinol nooit in supplementen worden gebruikt omdat het gemakkelijk oxideert bij blootstelling aan lucht of licht. Hett Japanse bedrijf Kaneka is er met behulp van geavanceerde technologie als eerste in geslaagd een proces te ontwikkelen waarmee een ubiquinol-supplement van constante kwaliteit kan worden gerealiseerd. Als co-enzym Q10-specialist met jarenlange ervaring kan Kaneka bovendien garanderen dat de ubiquinol volledig natuur- en lichaamsidentiek is.

Indicaties

 • veroudering
 • hart- en vaataandoeningen: hoge bloeddruk, congestief hartfalen, angina pectoris, hartinfarct, cardiomyopathie, hartoperatie, atherosclerose, hartritmestoornissen, dyslipidemie*
 • neurodegeneratieve ziekten: de ziekte van Alzheimer, ziekte van Parkinson, Friedreich’s ataxie, amyotrofische lateraalsclerose (ALS)
 • diabetes mellitus (vooral voor preventie en behandeling van micro- en macrovasculaire complicaties)
 • overgewicht, metabool syndroom
 • spierdystrofie
 • chronische vermoeidheid(ssyndroom)
 • fibromyalgie
 • periodontitis
 • ziekte van Lyme
 • HIV/AIDS (ondersteuning weerstand)
 • sport (verhoging inspanningstolerantie, beter herstel na inspanning, remming bloedafbraak)
 • pre-eclampsie
 • leeftijdsgerelateerde maculadegeneratie
 • (preventie) verminderde vruchtbaarheid (mannen en vrouwen)
 • migraine
 • tinnitus (en lage co-enzym Q10-status)
 • vertigo
 • astma (bronchiale), COPD
 • psoriasis
 • preventie myopathie door gebruik van statines
 • syndroom van Down
 • autisme
 • kanker (waaronder borstkanker, prostaatkanker, melanoom)
 • mitochondriale ziekten
 • cystische fibrose
 • ulceratieve colitis
 • reumatoïde artritis
 • verminderde nierfunctie, chronisch nierfalen, na niertransplantatie, preventie nierschade bij niersteenvergruizing
 • niet-alcoholische leververvetting

* Co-enzym Q10 (ubiquinol) suppletie kan bijdragen aan verhoging van de HDL-cholesterolspiegel, verlaging van de totaal- en LDL-cholesterolspiegel, verlaging van de triglyceriden- en Lp(a)-spiegel.

Contra-indicaties

 • Ernstige leverfunctiestoornissen

Gebruiksadviezen

N.B. Doseringen voor ubiquinol zijn afgeleid van die van ‘gewone’ co-enzym Q10 (ubiquinon), de vorm die het langste op de markt is en in de meeste studies is gebruikt: 80 mg ubiquinol is vermoedelijk even effectief als 300 mg ubiquinon, 150 mg ubiquinol komt ongeveer overeen met 1200 mg ubiquinon, 300 mg ubiquinol met 2400-3000 mg ubiquinon (zie artikel over ubiquinol).
 • Algemene preventieve dosering: 50 mg/dag
 • Algemene therapeutische dosering: 50-100 mg/dag
 • Maximale dagdosering volwassenen: circa 300 mg/dag
 • Algemene adviesdosering bij kinderen: 0,5-1,5 mg/kg/dag
 • Hartoperatie: 50-100 mg/dag gedurende 2 weken voorafgaande aan de operatie, 100-150 mg verdeeld over de 24 uur voorafgaande aan de operatie
 • Cardiomyopathie: 50-150 mg/dag
 • Hartfalen: 50-150 mg/dag
 • Hoge bloeddruk: 50-100 mg/dag
 • Neurodegeneratieve ziekten: 300 mg/dag
 • Verminderde vruchtbaarheid bij mannen: 100-200 mg/dag
 • Migraine (preventie): 50-100 mg/dag
 • (preventie) Pre-eclampsie: 50 mg/dag vanaf de 20e week van de zwangerschap
 • Bij gebruik statines: 50-100 mg/dag
 • Sport: 200-300 mg/dag
 • Fibromyalgie: 300 mg/dag
 • Kinderen met het syndroom van Down: 1-2 mg/kg/dag

**Doseringen boven 50 mg/dag bij voorkeur verdeeld over de dag innemen.

Interactie

 • Co-enzym Q10 vermindert de cardiotoxiciteit van anthracyclines (waaronder doxorubicine).
 • Co-enzym Q10 kan de behoefte aan reguliere bloeddrukverlagende en bloedglucoseverlagende medicatie verminderen.
 • Co-enzym Q10 gaat myopathie door gebruik van statines (die de co-enzym Q10 status verlagen) tegen.
 • Co-enzym Q10 kan de effectiviteit van warfarine verlagen (in enkele gevallen beschreven).
 • Co-enzym Q10 kan de werking van cytostatica (waaronder tamoxifen) tegen borstkanker versterken.
 • Antipsychotica, bètablokkers, tricyclische antidepressiva, fenothiazines, clonidine, antipsychotica, diuretica, methyldopa, bifosfonaten en orale antidiabetica kunnen de co-enzym Q10-status verlagen. Extra inname van co-enzym Q10 kan dan gewenst zijn.
 • (Post)menopausale hormonale substitutietherapie (HST) en de anticonceptiepil kunnen de coenzym Q10-status verlagen.
 • Co-enzym Q10 kan helpen bij de controle van bronchiaal astma en de behoefte aan corticosteroïden verlagen.
 • Fenofibraat kan de co-enzym Q10 spiegel verhogen.
 • Co-enzym Q10 heeft vermoedelijk een synergetisch effect in combinatie met L-carnitine.
 • Co-enzym Q10, naast reguliere tripeltherapie, ondersteunt het herstel van slijmvliesontsteking in de maag door besmetting met Helicobacter pylori.

Veiligheid

 • Het gebruik van ubiquinol in de voorgestelde doseringen is veilig. Co-enzym Q10 wordt goed verdragen; significante bijwerkingen treden niet op. In een enkel geval veroorzaakt co-enzym Q10 milde maagdarmklachten of huiduitslag; deze kunnen verminderen door de dosis (boven 50 mg/dag) verdeeld over de dag in te nemen.
 • Wees voorzichtig met co-enzym Q10 suppletie bij mensen met een leverziekte of galwegobstructie; een dosis ubiquinol boven 80 mg/dag kan de aminotransferasespiegel verhogen.
 • Co-enzym Q10 kan de bloedsuikerspiegel bij diabetici verlagen; diabetici dienen met dit effect van co-enzym Q10 rekening te houden.
 • De veiligheid van co-enzym Q10-suppletie tijdens zwangerschap en lactatie is nog niet uitgebreid onderzocht. Evenwel is in onderzoek vastgesteld dat een goede co-enzym Q10-status de kans op pre-eclampsie en spontane abortus verlaagt. Ook wordt co-enzym Q10 in een review genoemd als mogelijke remedie tegen migraine tijdens de zwangerschap vanwege het ontbreken van ernstige bijwerkingen. Het volledig ontraden van co-enzym Q10 (ubiquinol) tijdens de zwangerschap en lactatie is waarschijnlijk niet nodig, maar wees terughoudend met hoge doseringen.